Nhân sự mới

Sáng ngày 04 tháng 6 năm 2017, Ban Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ nhiệm TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

  Ban Giám đốc công bố quyết định thành lập Văn phòng Học viện Cán bộ trên cơ sở sáp nhập Phòng Hành chính – Quản trị và bộ phận Văn phòng Đảng ủy thuộc Phòng Công tác Chính trị. Điều động và bổ nhiệm ThS. Đoàn Nguyễn Thùy Trang – Trưởng phòng Công tác Chính trị giữ chức vụ Chánh Văn phòng Học viện Cán bộ. Đây là đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác văn thư, lưu trữ, tổng hợp trong phạm vi toàn Học viện; Tham mưu và làm đầu mối cho Ban Giám đốc trong việc liên lạc, trao đổi thông tin giữa Ban Giám đốc với các cơ quan ban ngành có liên quan; Tham mưu về công tác quản trị, thiết bị và quản lý công sở, phục vụ lễ tân trong Học viện. 
  Ban Giám đốc công bố quyết định thành lập Trung tâm Thông tin – Thư viện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin tư liệu – Thư viện và Phòng Tạp chí. Điều động và bổ nhiệm TS. Lê Thị Trúc Anh – Trưởng Phòng Tạp chí giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện. Đây là đơn vị nghiệp vụ có chức năng thông tin và thư viện phục vụ các công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng và quản lý của Học viện; Tham mưu và giúp Giám đốc Học viện quản lý, điều hành các hoạt động của thư viện, phục vụ nhu cầu khai thác, tiếp thu, tiếp nhận thông tin kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, văn hóa, văn nghệ, khoa học kỹ thuật của cán bộ, viên chức và học viên, sinh viên; Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động liên quan đến việc in ấn, xuất bản, sử dụng các ấn phẩm, biểu trưng của Học viện. 
  Ban Giám đốc công bố quyết định thành lập Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên và bộ phận chính trị của Phòng Công tác Chính trị. Đề bạt và bổ nhiệm TS. Lê Bí Bo – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên giữ chức vụ Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Đây là đơn vị nghiệp vụ có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho sinh viên; Tổ chức quản lý sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên.
Ban Giám đốc công bố quyết định đổi tên Phòng Kế toán – Tài chính thành Phòng Kế hoạch – Tài chính. Đây là đơn vị nghiệp vụ có chức năng xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm, tham mưu cho Ban Giám đốc việc ký kết và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo giữa Học viện Cán bộ với các đơn vị liên quan; Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính Học viện đạt hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đảm bảo đúng các chế độ theo quy định của Nhà nước.
 
 
  Ban Giám đốc công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm viên chức quản lý: Điều động và bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Y – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo 1đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo. Điều động và bổ nhiệm ThS. Phạm Truyền Thống – Giám đốc Trung tâm Thông tin tư liệu – Thư viện đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo. Đề bạt và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuyến – Chuyên viên Trung tâm Thông tin tư liệu – Thư viện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện. Đề bạt và bổ nhiệm đồng chí Võ Thị Thúy Hằng – Chuyên viên Trung tâm Thông tin tư liệu – Thư viện giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện. Bổ nhiệm ThS. Đoàn Xuân Minh Hòa – Chuyên viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Huỳnh Mai – Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ. Điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Minh Ngân – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên. Điều động và bổ nhiệm ThS. Nguyễn Thị Kim Chi – Phó trưởng Phòng hành chính – Quản trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học viện Cán bộ. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Bùi Lam Giang – Phó trưởng Phòng hành chính – Quản trị đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Học viện Cán bộ. Điều động ThS. Hà Trung Thành – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Công tác sinh viên đến nhận công tác tại Khoa Dân vận và Công tác Xã hội.
 
 
  Tin: N.Thảo, ảnh: N.Tuyến
CÁC TIN BÀI KHÁC:
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 631 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 32

Xem tin theo ngày

Ngày
Tuyển sinh và thông báo
  THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2019 CÁC LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, BỒI DƯỠNG, CỬ NHÂN, CAO HỌC
  Thông báo về việc thu học phí môn Giáo dục quốc phòng và An ninh Hệ đại học chính quy khóa III
  Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2019 Hệ đại học chính quy khóa I, II
điểm thi
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC151
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H621 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H610 Quận 3
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - H594 Sở Y tế
  Điểm thi lớp Trung cấp LLCT-HC - TC166
Hoạt động đào tạo
Bế giảng 05 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính H.600, H.601, H.602, H.603, H.604

Ngày 12 tháng 01 năm 2019, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho học viên 05 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học H.600, H.601, H.602, H.603, H.604. Đây là lớp Hiệp quản giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh.


  Khai giảng 02 lớp Cao cấp Lý luận Chính trị K69.B23, K69.B24
  Khai giảng 02 lớp Hoàn chỉnh chương trình Cao cấp lý luận Chính trị
Tạp chí phát triển nhân lực
Tạp chí Phát triển Nhân lực số (1) 52 2017


  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 05 (58) 2018
  Tạp chí Phát triển Nhân lực số 04 (57) 2018
Ý kiến trao đổi
Một số thông tin cơ bản về việc lựa chọn khối kiến thức đào tạo chuyên sâu đối với sinh viên đại học Quản lý nhà nước hệ chính quy - ThS. Nguyễn Xuân Cương


  Tìm hiểu về luật tiếp cận thông tin hiện hành - ThS. Phan Trần Mai Phương
  Một số điểm mới của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 - ThS. Nguyễn Thị Kim Dung
Số lượt truy cập
24450508
Liên kết web

        RSS  MAIL Nhận tin bằng Widget  Điện thoại di động