Võ Nguyễn Anh Thi

Cập nhật ngày: 01/11/2021

ThS. Võ Nguyễn Anh Thi

GIẢNG VIÊN

Email: v.nathi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở cấp phường tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, (2018), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. “Từ di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền đến công tác xây dựng đảng ở nước ta hiện nay", (2019), Kỷ yếu Hội thảo “50 năm cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ”; do Trường Chính trị Tôn Đức Thắng - Tỉnh An Giang
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực hiện mô hình chính quyền thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay (Đồng tác giả), (2021), Hội thảo Học viện Cán bộ TP.HCM “Đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh”

Bản in