Từ Minh Thuận

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Từ Minh Thuận
GIẢNG VIÊN
Email: t.mthuan@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
2020: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đề án mở ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản lý công của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Decentralization and local governance: the case of Thuduc city, Hochiminh city, Vietnam, Hội thảo Quốc tế: The Annual International Conference on Business and Finance (organized by University of Economics Ho Chi Minh City), Tháng 6/2021
2. Tình trạng khẩn cấp theo pháp luật quốc tế và những thách thức đặc ra từ đại dịch covid-19, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Hoàn thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch covid-19 tại Việt Nam, tháng 1/2021, NXB. Đại học Quốc gia TP.HCM
3. Một số gợi ý chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn tại Thành phố Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Định hướng phát triển thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2045, tháng 5/2021.
4. Một số kiến nghị về cơ chế quản lý hành chính trong mô hình chính quyền đô thị tại TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Tọa đàm: Phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong xây dựng chính quyền đô thị, tháng 3/2021.
5. Kết quả khảo sát ý kiến phản hồi của cựu sinh viên và sinh viên về chương trình đào tạo cử nhân quản lý nhà nước, Tọa đàm: Rà soát, cập nhật, đổi mới Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh", tháng 4/2021
6. Đánh giá việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên Minh Châu Âu (EVFTA) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo: “Đảm bảo pháp lý và thực tiễn thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay”, tháng 6/2021.
7. Đánh giá quá trình xây dựng thành phố thông minh Songdo, Hàn Quốc và một số khuyến nghị cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học Xây dựng chính quyền đô thị: lý luận và thực tiễn, Tháng 8/2020
8. Quản trị đô thị để nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị trong bối cảnh toàn cầu hóa, Kỷ yếu tọa đàm khoa học nâng cao năng lực cạnh tranh đô thị của thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, Tháng 10/2020
9. Đổi mới Chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính dựa trên năng lực cán bộ, công chức, viên chức, Kỷ yếu hội thảo khoa học: các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 – 2020, Tháng 10/2020
10. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn tại thành phố Omea, Thụy Điển và kinh nghiệm cho Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kinh tế tuần hoàn – xu hướng phát triển bền vững, Tháng 11/2020

Bản in