Tạ Thị Lan Khanh

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Tạ Thị Lan Khanh
Giảng viên Bộ môn Cơ bản 
Email: t.tlkhanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Truyền thông Hàn Quốc trong quảng bá văn hóa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. (2014). Luận văn thạc sĩ, trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.
2. Hallyu – Sức mạnh truyền thông Hàn Quốc. (2014). Tạp chí Văn hóa nghệ thuật.
3. Mô hình phân tầng xã hội theo nghề nghiệp và định hướng sự phát triển tầng lớp trung lưu ở thành phố Hồ Chí Minh. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương – Thành ủy TPHCM, Hội thảo “Quản lý đô thị trên địa bàn TPHCM thực trạng, vấn đề và giải pháp”.
4. Hội nhập toàn cầu hóa qua công nghiệp văn hóa – bài học từ Hàn Quốc, năm công bố. (2019). Tạp chí Khoa học.
5. Sáng kiến "Vận dụng phương pháp giảng dạy theo dự án vào môn học Cơ sở văn hoá Việt Nam" năm 2019

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019.
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2019-2020
- Lao động tiên tiến 2019-2020
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM năm 2020

Bản in