Phạm Văn Điện

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Phạm Văn Điện
Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách Tổ Đào tạo, bồi dưỡng
Email : p.vdien@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
- Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (QĐ số 2280-QĐ/TU ngày 25/04/2019 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh)
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh)
- Bằng khen của UBND Thành phố có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiện vụ 02 năm liên tục (2010 – 2012) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố. (QĐ số 5414/QĐUB ngày 23/10/2012 của UBND Thành phố)
- Chiến sĩ thi đua cơ sở 02 năm 2010 và 2011

Bản in