Nguyễn Thị Lộc Uyển

Cập nhật ngày: 25/10/2021


ThS. Nguyễn Thị Lộc Uyển
Giảng viên Tiếng Anh
Email: n.tluyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Motivating EFL classroom participation by rewarding at a language center in Ho Chi Minh City, Vietnam. (2016). Journal of Applied Linguistics and Language Research An analysis of errors in the use of noun clauses made by senior. (2017). Tạp chí khoa học trường Đại học Văn Hiến.
2. An analysis of errors in the use of relative pronouns made by Vietnamese EFL Seniors. (2017). Kỷ yếu Hội thảo quốc tế trường Đại học Văn Hiến.
3. Những biến đổi đởi sống văn hóa về chất lượng sống tại các xã nông thôn mới TP.HCM. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố. UNND TP.HCM Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức.
4. Nâng cao chất lượng giảng dạy lớp Trung cấp lý luận chính trị -hành chính thông qua công tác nghiên cứu khoa học gắn kết nghiên cứu thực tế. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học tỉnh Bình Phước.
5. Một số định hướng xây dựng đời sống văn hóa tại các xã nông thôn mới trên địa bàn huyện Cần Giờ. (2018). Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM
6. Nâng cao chất lượng giảng dạy lớp trung cấp lý luận chính trị- hành chính thông qua công tác nghiên cứu khoa học gắn liền với nghiên cứu thực tế. (2019). In Trong sách: “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị- hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hiện nay. NXB Lý luận chính trị.
7. Thực hiện nếp sống thị dân trong xây dựng thành phố thông minh. (2019). Tạp chí Xây dựng Đảng, số tháng 10/2019.
8. Tập bài giảng tiếng Anh chuyên ngành Công tác xã hội. (2020). Biên soạn tài liệu học tập, Học viện Cán bộ TP.HCM.
9. Phát huy giá trị văn hóa trong tính cách người Sài Gòn- Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay (2020). Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Thành phố của Viện Nghiên cứu phát triển TP. HCM.
10. Thực trạng giáo dục tại các xã nông thôn mới TP. HCM (2020). Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật. (NUAE Journal of Arts Education: Tạp chí của trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật trung ương), số tháng 36/ 2020. ISSN 1859-4964.
11. Tổng hợp các bài tập rèn luyện kỹ năng phát âm trong Tiếng Anh giao tiếp 1 dành cho sinh viên Học viện Cán bộ TP.HCM (2021). Kỷ yếu sinh hoạt chuyên đề của Bộ môn ngoại ngữ, Học viện Cán bộ TP.HCM.
12. Hướng dẫn sinh viên Học viện Cán bộ TP. HCM tự học phát âm tiếng Anh hiêu quả qua bộ giáo trình English File (phiên bản 3) của Nhà xuất bản Oxford (2021). Đăng trang thông tin điện tử của Học viện Cán bộ TP.HCM.
13. Một số vấn đề trong hoạt động tiếp công dân nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ (2021). Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – Từ lý luận đến thực tiễn” do Học viện Cán bộ TP.HCM, Thanh tra TP.HCM, Ban tiếp công dân TP.HCM đồng tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019, 2019-2020.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2018-2019, 2019-2020) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

Bản in