Nguyễn Ngọc Bảo

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Nguyễn Ngọc Bảo
Giảng viên Tiếng Anh
Email: n.nbao@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Using weblog to motivate and improving accuracy in writing classes. (2009). Luận văn Thạc sĩ. Victoria University and Ha Noi National University.
2. Tập tài liệu học tập Tiếng Anh chuyên ngành chính trị học. (2010). Biên soạn tài liệu học tập, Học viện Cán bộ TP.HCM
3. Các cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) mang lại cho nông nghiệp việt nam (Challenges and opportunities as the fourth industrial revolution bring change to agriculture of Viet Nam). (2019). Kỷ yếu tọa đàm đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Các yếu tố ảnh hưởng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao ở việt nam, (2019). Kỷ yếu tọa đàm đề tài khoa học cấp cơ sở.
5. Khung năng lực lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng (đối tượng 4) tại Thàng phố Hồ Chí Minh (Thành viên)
6. Hài lòng trong công việc: 10 lời khuyên cho tìm kiếm sự hài lòng trong công việc. (2020). Kỷ yếu Hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liền 2018-2019 và 2019-2020.
- Giấy khen của HVCB Tp. HCM đã thực hiện tốt Học Tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh năm 2020.
- Giấy khen của HVCB Tp. HCM đạt thành tích giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2018-2019.

Bản in