Lê Vĩnh Đài

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Lê Vĩnh Đài
Giảng viên Giáo dục thể chất
Email: l.vdai@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Nghiên cứu ứng dụng võ cổ truyền Tây Sơn vào chương trình ngoại khóa cho học sinh trường THCS Điện Biên quận Bình Thạnh TP.HCM. (2016). Đại học Thể dục thể thao TP.HCM.
2. Phát huy vai trò tham gia của người dân vào xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh (nghiên cứu trường hợp huyện Củ Chi). (2018-2019). Thành viên đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Tổng quan một số công trình nghiên cứu về sự tham gia của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. (2019). Kỷ yếu hội thảo đề tài khoa học cấp cơ sở.
4. Mức độ tham gia của người dân huyện Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng nông thôn mới. (2019). Tạp chí Phát triển nhân lực, Học viện Cán bộ TPHCM, số 5(64), 2019.

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019.

Bản in