Huỳnh Vạng Phước

Cập nhật ngày: 25/10/2021ThS. Huỳnh Vạng Phước
Giảng viên Giáo dục thể chất
Email: h.vphuoc@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Nghiên cứu đánh giá sự phát triển sức mạnh tốc độ chuyên môn của nam vận động viên Karate-do lứa tuổi 16-17 Trung tâm đào tạo Huấn luyện viên võ thuật Việt Nam sau một năm tập luyện. Luận văn Thạc sĩ, Học viện Thể Dục Thể Thao Thượng Hải – Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
2. Tài liệu học tập môn Giáo dục thể chất 2 (Dành cho sinh viên khối cao đẳng - Trường cao đẳng Bến Tre). Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp cơ sở.
3. Chăm sóc người cao tuổi ở việt nam – thực trạng và giải pháp. (2018). Tạp chí Phát triển Nhân lực.
4. Cuộc đời chủ tịch tôn đức thắng là cuộc đời của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Tạp chí Phát triển Nhân lực
5. Những yếu tố tiến bộ của người lao động góp phần phát triển lực lượng sản xuất hiện đại ở việt nam hiện nay. (2019). Tạp chí Phát triển nguồn nhân lực

Thành tích đã đạt được
- Danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2018-2019.
- Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện năm học 2019-2020.
- Gương mặt tiêu biểu năm 2019 với danh hiệu: Tích cực trong các hoạt động phong trào tại Học viện năm 2019.
- Gương mặt tiêu biểu năm 2020 với danh hiệu: Xung kích trong các hoạt động tại Học viện năm 2020.

Bản in