Thông báo mở tài khoản ngân hàng Vietinbank cho sinh viên đại học chính qui tại Học viện Cán bộ Thành phố

Cập nhật ngày: 18/12/2021

Thông báo mở tài khoản ngân hàng Vietinbank cho sinh viên đại học chính qui tại Học viện Cán bộ Thành phố

Bản in
Tập tin đính kèm