Thông báo kết quả cuộc thi "Cuốn sách tôi yêu 2021"

01/10/2021
Sau hơn 2 tuần phát động cuộc thi “CUỐN SÁCH TÔI YÊU”, Ban Tổ chức đã nhận được rất nhiều bài dự thi, phản ánh sự hưởng ứng nhiệt tình và yêu mến của bạn đọc Học viện Cán bộ đối với cuộc thi. Thông qua cuộc thi cho thấy tính sáng tạo, đa dạng các hình thức đọc sách, đổi mới phương thức tuyên truyền, truyền thông về văn hóa đọc và tình cảm, tâm hồn đẹp của bạn đọc được thể hiện qua từng tác phẩm dự thi, những chia sẻ về câu chuyện mang tính nhân văn giữa người đọc với sách và nhân vật với tác phẩm. Xin chúc mừng cuộc thi diễn ra thành công tốt đep.