Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ hai)

Cập nhật ngày: 07/11/2022
Thực hiện Quy định số 164 ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; sáng ngày 06 tháng 11 năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (đối tượng 3) năm 2022 (lớp thứ hai).

  Báo cáo viên của lớp thứ hai ngày 06/11/2022 là PGS.TS. Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương, thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ.

  Tham dự lớp học có gần 400 học viên gồm các đồng chí bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy viên ban thường vụ quận, huyện, thành phố Thủ Đức (không là Thành ủy viên); bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Thành ủy (không là lãnh đạo đơn vị).

   Lớp thứ hai học vào các ngày Chủ nhật (06, 13, 20/11/2022) tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng ngày 06/11, PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 1: “Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Buổi chiều ngày 06/11, đồng chí Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương, thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ trình bày Chuyên đề 2: “Hiệp định EVFTA - Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh”.

   Buổi sáng ngày 13/11, PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 3: “Tư duy và tầm nhìn lãnh đạo quản lý về phát triển địa phương”. Buổi chiều ngày 13/11, PGS.TS. Bùi Văn Huyền – Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 4: “Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”.

  Một số hình ảnh tại lớp học:

 

Toàn cảnh lớp học

PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 1

Học viên thảo luận

PGS.TS. Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng sách cho các học viên của lớp học

Đồng chí Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công thương, thành viên Đoàn đàm phán Chính phủ trình bày Chuyên đề 2

PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 3

PGS.TS. Bùi Văn Huyền – Viện trưởng Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề 4

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Thanh Tiên, Hoàng Nhân

Bản in
Các bài viết khác