Sinh hoạt định kỳ Nhóm Lửa xanh - Tiếp lửa cán bộ Đoàn các trường Trung học phổ thông

Cập nhật ngày: 05/10/2022
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2024; đồng thời, tạo cơ hội để giao lưu, gặp gỡ và phát huy cán bộ Đoàn các trường Trung học phồ thông trúng tuyển vào Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01/10/2022, Ban Thường vụ Đoàn Học viện đã tổ chức Chương trình họp mặt, giao lưu với thành viên của Nhóm Lửa xanh.

   Tại chương trình, các bạn nguyên cán bộ Đoàn THPT vừa trúng tuyển vào Học viện Cán bộ Thành phố đã được giao lưu, trò chuyện và được giới thiệu về công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên, sinh viên Học viện. Bên cạnh đó, các bạn cán bộ Đoàn THPT được tiếp thêm ngọn lửa từ những thế hệ đi trước, giúp các bạn có thể vững những bước chân đầu tiên của mình tham gia các hoạt động phong trào tại Học viện.

Một số hình ảnh của chương trình:

Tin, ảnh: ĐOÀN THANH NIÊN HỌC VIỆN

.

Bản in