818-QĐ/HVCB
12/10/2022
Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Tấn Phát
Quyết định về việc ban hành Nội quy ký túc xá Học viện Cán bộ và Quy chế công tác quản lý học viên, sinh viên ở ký túc xá
Quyết định