Nói chuyện chuyên đề: Vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nắm bắt cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Sáng ngày 31 tháng 7 năm 2017, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề “Vai trò của nhà nước kiến tạo phát triển trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nắm bắt cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0” do PGS.TS. Vũ Minh Khương – Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore trình bày.

 Tham dự buổi nói chuyện chuyên đề có PGS.TS. Trương Thị Hiền – Nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ; đồng chí Đinh Phương Duy, Phó giám đốc Học viện Cán bộ; các đồng chí trong Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Học viện.
 
Buổi nói chuyện của PGS.TS. Vũ Minh Khương xoay quanh các vấn đề về những tác động của của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vai trò và hành động của nhà nước trong việc hoạch định chiến lược, chính sách, mô hình phát triển để sử dụng tốt những cơ hội do cuộc cách mạng này mang đến.
Tin: N.Thảo, ảnh: N.Tuyến 
Bản in