Nhân sự mới

Cập nhật ngày: 10/05/2021
Thực hiện Quy định số 09-Qđi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khoa Xây dựng Đảng được thành lập theo Quyết định số 91/QĐ-HVCB ngày 18 tháng 01 năm 2021 trên cơ sở sáp nhập 02 khoa: Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa Dân vận và Công tác Xã hội.

Sáng ngày 01 tháng 02 năm 2021, Ban Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quyết định bổ nhiệm TS. Trần Thị Hà Vân – Đảng ủy viên, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh giữ chức vụ Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; bổ nhiệm ThS. Hà Trung Thành – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng Khoa Dân vận và Công tác Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; bổ nhiệm ThS. Nguyễn Trung Anh - Phó Trưởng Khoa Dân vận và Công tác Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng.

Tham dự và trao quyết định có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Học viện; cùng các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể viên chức, người lao động Học viện Cán bộ.

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện
phát biểu giao nhiệm vụ


TS. Bùi Thị Ngọc Trang, PGS.TS. Nguyễn Văn Y trao quyết định và tặng hoa chúc mừng
TS. Trần Thị Hà Vân, ThS. Hà Trung Thành, ThS. Nguyễn Trung Anh


Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in