Nhân sự mới

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2016, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Hải Hồ giữ chức vụ Trưởng Khoa Quản lý Hành chính, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phan Hải Hồ là Tiến sĩ, Phó Trưởng Khoa Quản lý Hành chính.

Bản in