Nguyễn Thị Phương Mai

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Nguyễn Thị Phương Mai
GIẢNG VIÊN
Email: n.tpmai@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Đề tài khoa học cấp cơ sở “Nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ “Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh”, (2018), Chủ nhiệm đề tài
2. Công tác xã hội trong việc trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình, (2018), Kỷ yếu Hội thảo: “Ngành CTXH Việt Nam: Những yêu cầu và thách thức mới” – Học viện Cán bộ
3. Một số giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới tại cộng đồng dân cư, (2018), Kỷ yếu Hội thảo: “Giải pháp thúc đẩy truyền thông bình đẳng giới tại cộng đồng dân cư”- Học viện Phụ nữ
4. Tăng tỷ lệ phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, (2019), Kỷ yếu Hội thảo: “Vai trò nữ trí thức Thành phố Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế” (Cấp thành phố)
5. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, (2020), Kỷ yếu Hội thảo: “Vai trò của Học viện Cán bộ với công tác đào, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống chính trị thành phố Hồ Chí Minh”
6. Giải pháp tăng tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, (2020), Hội thảo chuyên đề “Công tác tạo nguồn cán bộ lãnh đạo trẻ, lãnh đạo nữ các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
7. Vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trong việc phòng chống dịch covid – 19, (2020), Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết – Cùng Đảng bộ Thành phố xây dựng Thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”
8. Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong các trường chính trị hiện nay, (2020), Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” – Trường Chính trị Kiên Giang
9. Một số nhân tố tác động đến việc học tập lý luận chính trị trong các trường chính trị hiện nay, (2020), Kỷ yếu Hội thảo “Các nhân tố tác động đến kết quả học tập của học viên các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do trường chính trị tỉnh Bình Dương đào tạo giai đoạn 2015 – 2010” – Trường chính trị Bình Dương
10. Bạo lực giới và một số mô hình trợ giúp phụ nữ của nhân viên công tác xã hội, (2021), Kỷ yếu Hội thảo “Phát triển nghề CTXH ở TPHCM trong bối cảnh hiện nay” – Học viện Cán bộ
11. Vận dụng khéo léo theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tiếp công dân, (2021), Kỷ yếu Hội thảo “Hoạt động Tiếp công dân - Từ lý luận đến thực tiễn” – Học viện Cán bộ

Thành tích đã đạt được
- 2015: Chiến sĩ thi đua
- 2016: Lao động tiên tiến
- 2017: Chiến sĩ thi đua, Giảng viên dạy giỏi
- 2018 – 2019: Chiến sĩ thi đua, Giảng viên dạy giỏi, Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm học liên tục (2017-2018, 2018-2019), Gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 (cấp Học viện)

Bản in