Nguyễn Thị Kim Tuyền

Cập nhật ngày: 29/10/2021

CN. Nguyễn Thị Kim Tuyền
TRỢ GIẢNG TẬP SỰ
Email: n.tktuyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Bài viết “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh”, 2020, Hội thảo khoa học cấp Học viện “Xây dựng chính quyền đô thị - Lý luận và thực tiễn” do Trường Chính trị tỉnh Bình Phước, Học viện Cán bộ và Đại học Sài Gòn đồng tổ chức.
2. Đồng tác giả bài viết “Chất lượng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên ngành Quản lý nhà nước - Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”, 2021, Tọa đàm “Rà soát, đánh giá và điều chỉnh Chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý nhà nước của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Sinh viên Khoa Quản lý hành chính, ngành Quản lý nhà nước, Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đã đạt Giải Khuyến khích Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22 năm 2020 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 384-QĐKT/TĐTN-VP ngày 28 tháng 11 năm 2020;
- Bằng khen Sinh viên Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh đạt thành tích Thủ khoa tốt nghiệp Đại học, Học viện, Cao đẳng năm học 2019 – 2020 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 50/QĐ-TĐKT ngày 26 tháng 11 năm 2020;
- Giấy khen Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học vào vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 22 năm 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1381/QĐ-HVCB ngày 30 tháng 10 năm 2020 – Số sổ vàng: 01;
- Giấy khen Sinh viên Tốt nghiệp loại Giỏi hệ cử nhân chính quy niên khóa 2016 - 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1157/QĐ-HVCB ngày 28 tháng 9 năm 2020 - Số sổ vàng: 07;
- Giấy khen Đồng chí đạt danh hiệu Đoàn viên tiêu biểu năm học 2019 - 2020 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 50-QĐ/ĐTN-VP ngày 20 tháng 5 năm 2020 - Vào sổ Khen thưởng số: 486;
- Giấy khen Đồng chí đạt Giải Nhất Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” Quận 1 Năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 41-QĐ/ĐTN-VP ngày 22 tháng 11 năm 2019 - Vào sổ Khen thưởng số: 383;
- Giấy khen Sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng - 312 số: 1079/QĐ-HVCB;
- Bằng khen Đoàn viên Đoàn Học viện Cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 - năm 2019 của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh - Số 10/QĐ-TĐKT;
- Giấy khen Chiến sĩ Mùa hè xanh đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động hè năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh, quận Tân Phú - Quyết định khen thưởng số: 432/QĐ-UBND;
- Giấy khen Đồng chí đạt danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu” năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 22/QĐ-HVCB ngày 22 tháng 3 năm 2019 - Vào sổ Khen thưởng số: 275;
- Giấy khen Sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2017 - 2018 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1152/QĐ-HVCB;
- Giấy khen Thành viên đội đạt giải Nhất Hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn trong Tôi” của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ theo Quyết định số 04/QĐ-BCH ngày 19 tháng 3 năm 2018 - Vào sổ khen thưởng số: 62;
- Giấy khen Chiến sĩ MHX Học viện Cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè - Vào sổ khen thưởng số: 744;
- Giấy khen Sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, Học kỳ II, Năm học 2016 - 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1419/QĐ-HVCB;
- Giấy khen Sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện, Học kỳ I, Năm học 2016 - 2017 của Giám đốc Học viện Cán bộ - Vào Sổ khen thưởng số: 1418/QĐ-HVCB;
- Giấy Công nhận là Đoàn viên ưu tú năm học 2017 - 2018 của Ban Chấp hành Đoàn Học viện Cán bộ.

Bản in