Nguyễn Thị Kim Chi

Cập nhật ngày: 01/11/2021


ThS. Nguyễn Thị Kim Chi
Phó Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng
Email: n.tkchi@hcmca.edu.vn

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 2015- 2016, 2017-2018.
- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2014- 2015, 2015-2016, 2016-2017, 2019-2020

Bản in