Nguyễn Thị Bưởi

Cập nhật ngày: 29/10/2021


ThS. Nguyễn Thị Bưởi
PHÓ TRƯỞNG KHOA
Email: n.tbuoi@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các sách, giáo trình, tài liệu học tập
Năm 2017: Tham gia biên soạn sách Lý luận quản lý hành chính nhà nước, Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM.

- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. Năm 2011: Tham gia đề tài cấp cơ sở Kinh nghiệm thi tuyển công chức các nước trên thế giới.
2. Năm 2012: Tham gia đề tài cấp Thành phố Xây dựng Nông thôn mới, những vướng mắc và biện pháp khắc phục.
3. Năm 2014: Tham gia đề tài cấp cơ sở Văn hóa công sở - Đôi điều suy ngẫm.
4. Năm 2014: Tham gia đề tài cấp cơ sở Vai trò của các tổ chức cộng đồng dân cư trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư".
5. Năm 2018: Tham gia đề tài cấp cơ sở Đánh giá hiệu quả hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức xã theo Chương trình 1956 của Thủ tướng Chính phủ tại Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh.
6. Năm 2021: Chủ nhiệm đề tài cấp cơ sở Phát triển đội ngũ giảng viên Học viện Cán bộ Thành phố.

- Các bài viết cho tạp chí
1. Bài viết Bàn về mục tiêu phát triển giáo dục vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 2017, Tạp chí Giáo dục.
2. Bài viết Công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức văn thư-lưu trữ tại Thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua - Thực trạng và biện pháp khắc phục, 2017, Tạp chí Văn thư Lưu trữ Việt Nam.

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Bài viết Một số khó khăn trong việc áp dụng phương pháp mới tại trường Cán bộ Thành phố, 2011, Hội thảo: “Đổi mới phương pháp giảng dạy” của trường Cán Bộ Thành phố.
2. Bài viết Quyền lập pháp và vấn đề sửa đổi Điều 83 - Hiến pháp 1992, 2013, Hội thảo “ Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992” của Trường Cán Bộ Tp.HCM.
3. Bài viết Những khó khăn khi áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực tại Trường Chính trị, 2014, Hội thảo tại Trường Chính Trị tỉnh Long An.
4. Bài viết Giải pháp nâng cao hiệu quả của việc áp dụng phương pháp giảng dạy lý luận chính trị tại trường Chính trị, 2015, Hội thảo Khoa học trường Chính trị Đồng Tháp.
5. Bài viết Bạo lực học đường – Nỗi trăn trở của toàn xã hội, 2015, Hội thảo khoa học “Tội phạm vị thành niên và vấn đề bạo lực học đường – thực trạng và giải pháp”của Viện Nghiên cứu Phát triển Bồi dưỡng Tài năng trẻ phối hợp với Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương.
6. Bài viết Nâng cao chất lượng đào tạo đại học và hướng tới dào tạo sau đại học tại học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chất lượng cao cho Thành phố, 2018, Hội thảo khoa học cấp Học viện về “Đào tạo, cán bộ, công chức - nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố".
7. Bài viết Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của thành phồ chí minh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng 4.0, 2018, Hội thảo khoa học quốc tế giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Chính trị- Hành chính Thủ đô Viêng Chăn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
8. Bài viết Tăng cường phân cấp quản lý cho chính quyền thành phố nhằm phát huy vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 2020, Hội thảo khoa học, chủ đề “Vai trò của thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” do Học viện Chính trị khu vực II và Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2011 về đạt thành tích "Giảng viên dạy giỏi toàn quốc khối các trường chính trị".
- Đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020.
- Bằng khen Thành phố (Quyết định số 1912/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Chiến sĩ thi đua Thành phố năm 2014 (Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 02/4/2014 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Huy hiệu Thành phố năm 2015 (Quyết định số 4211/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Bằng khen Thành phố năm 2016 (Quyết định số 2980/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh).
- Khen tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị".
- Bằng khen Thành phố năm 2019 (Quyết định số 4392/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của UBND Tp. Hồ Chí Minh).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về việc đã có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ trong kỳ thi tuyển dụng công chức khối Đảng, đoàn thể năm 2019 của Thành ủy và kỳ thi tuyển công chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên hành chính Thành phố năm 2019 (Quyết định số 49/QĐ-HVCB ngày 10/01/2020).
- Giấy khen của Giám đốc Học viện Cán bộ về đạt danh hiệu "Gương điển hình tiên tiến cấp Học viện giai đoạn 2015-2020" (Quyết định số 343/QĐ-HVCB ngày 28/4/2020).
- Đạt danh hiệu “Viên chức tận tâm” năm 2020 do Giám đốc Học viện Cán bộ trao tặng.
- Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định số 3226-QĐ/TU ngày 11/5/2020) về thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019-2020.

Bản in