Nguyễn Cao Lâm

Cập nhật ngày: 04/11/2021


ThS. Nguyễn Cao Lâm
GIẢNG VIÊN
Email: n.clam@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
- Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
1. “Công tác phát triển đảng viên là người Hoa tại Đảng bộ Quận 5 TP.HCM – Thực trạng và giải pháp”, (2019-2020), Cấp cơ sở, Chủ nhiệm
2. 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW (Ban Chấp hành Trung ương khóa X) của Đảng bộ Khối doanh nghiệp công nghiệp trung ương tại TP.HCM, (2018-2019), Cấp cơ sở, Thành viên

- Các bài viết đăng trên tạp chí
Các tổ chức kinh tế của người Hoa ở Nam Kì thời Pháp thuộc, (2018), Tạp chí thiết bị giáo dục (ISSN:1859-0810) – Hiệp hội thiết bị Việt Nam

- Các bài viết cho hội thảo khoa học
1. Vấn đề giải phóng con người trong triết học Mác đối với sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay, (2018), Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các-Mác (05/05/1818-05/05/2018)” – Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM
2. Một số trao đổi về công tác chủ nhiệm các lớp trung cấp lý luận chính trị-hành chánh, (2018), Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính ở trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” do trường Chính trị Tỉnh Bình Phước tổ chức
3. Đạo đức cách mạng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Hội thảo khoa học cấp tỉnh “50 năm cán bộ, Đảng viên và nhân dân tỉnh An Giang thực hiện Di chúc Bác Hồ” do trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức
4. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2019), Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý luận và thực tiễn - ISBN: 978-604-73-7400-7 – Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM
5. Vận dụng phương pháp thảo luận trên lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trong chương trình trung cấp lý luận chính trị-hành chính, (2020), Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở trường chính trị, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”, do Trường Chính trị Kiên Giang tổ chức

Thành tích đã đạt được
Lao động tiên tiến, 2018-2020

Bản in