Nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên "Mối quan hệ giữa hành vi sử dụng mạng xã hội và kết quả học tập của sinh viên"

Cập nhật ngày: 12/08/2021
Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2021, Khoa Quản lý hành chính, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học “Mối quan hệ giữa hành vi sử dụng mạng xã hội và kết quả học tập của sinh viên” do sinh viên Nguyễn Văn Qui làm Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS. Lê Thị Linh Trang - Phó Trưởng khoa Khoa Quản lý hành chính, Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Đinh Phương Duy - Giảng viên cao cấp Khoa Xây dựng Đảng, Ủy viên phản biện 1; ThS. Nguyễn Xuân Cương - Phó Trưởng khoa Khoa, Ủy viên phản biện 2; TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Ủy viên; ThS. Từ Minh Thuận - Giảng viên Khoa , Ủy viên kiêm thư ký.

   Báo cáo nghiên cứu đề tài đã phân tích thực trạng sử dụng mạng xã hội trong sinh viên tại các trường đại học và xác định mối quan hệ giữa hành vi sử dụng mạng xã hội với kết quả học tập của sinh viên. Trên đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng mạng xã hội đối với sinh viên.

   Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng đã bày tỏ sự quan tâm và ghi nhận sự nỗ lực của Nhóm nghiên cứu; góp ý, chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện của đề tài để công trình nghiên cứu là một tài liệu tham khảo có giá trị.

   Buổi bảo vệ diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại Tốt.

Một vài hình ảnh trong buổi bảo vệ

Tin, ảnh: Thành Lân

Bản in
Các bài viết khác