Nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học

Cập nhật ngày: 07/08/2021
Sáng ngày 06 tháng 8 năm 2021, Khoa Lý luận cơ sở, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu trực tuyến đề tài nghiên cứu khoa học “Tư tưởng chính trị của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo đức kinh” và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị - xã hội Việt Nam” do sinh viên Võ Trọng Tín làm Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS. Lê Thị Hồng Hà-Trưởng khoa Khoa Lý luận cơ sở, Chủ tịch Hội đồng; TS. Hoàng Văn Tú - Giảng viên Khoa Chính trị học (Học viện Chính trị khu vực II), Ủy viên phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Vân -Phó Trưởng khoa, Ủy viên phản biện 2; TS. Công Thị Phương Nga – Phó Trưởng khoa, Ủy viên; ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền – Giảng viên Khoa, Thư ký.

   Báo cáo nghiên cứu đề tài phân tích tư tưởng chính trị của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo Đức Kinh”, từ đó đánh giá sự ảnh hưởng của tư tưởng này đối với đời sống chính trị - xã hội Việt Nam xuyên suốt các triều đại lịch sử và đến ngày nay. Báo cáo nghiên cứu đề tài đúc kết và rút ra bài học kinh nghiệm từ tư tưởng chính trị của Lão Tử trong tác phẩm “Đạo Đức Kinh”.

   Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng bày tỏ sự quan tâm và ghi nhận sự nỗ lực của Nhóm nghiên cứu; góp ý, chỉ ra những điểm cần tiếp tục hoàn thiện đề tài để công trình nghiên cứu thực sự là một tài liệu tham khảo có giá trị.

   Buổi bảo vệ diễn ra nghiêm túc và hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đề tài được Hội đồng nghiệm thu thông qua và đánh giá xếp loại Tốt.


Một số hình ảnh buổi bảo vệ nghiệm thu đề tài

Tin, ảnh: Thành Lân

Bản in
Các bài viết khác