Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: Đánh giá chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, Đảng viên Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Chiều ngày 14 tháng 02 năm 2017, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá chất lượng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, Đảng viên Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh”. Đây là đề tài nghiên cứu cấp cơ sở do ThS. Lê Thị Sáu – Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh - làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm NGƯT, PGS.TS. Trương Thị Hiền làm Chủ tịch hội đồng; TS. Vũ Thị Mai Oanh - Phản biện 1; TS. Nguyễn Thị Vân - Phản biện 2; TS. Trần Văn Khánh - Ủy viên hội đồng; TS. Công Thị Phương Nga – Thư ký.
Đề tài đã được Hội đồng thông qua và xếp loại khá.
Bản in