Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên ngành Quản lý nhà nước

Cập nhật ngày: 07/02/2023
Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2023, Khoa Nhà nước và pháp luật (Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc học cùng lúc 2 hai trình đại học của sinh viên tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do sinh viên Phạm Hồng Sơn, lớp K4A1-QLNN ngành Quản lý nhà nước làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm có TS.Phan Hải Hồ –Trưởng khoa Khoa Nhà nước và pháp luật, Chủ tịch Hội đồng; TS.Trần Hoàng Hạnh – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Ủy viên phản biện 1; ThS.Bùi Đức Toàn Phó Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Ủy viên phản biện 2; TS.Trần Tuấn Duy – Phó Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Ủy viên; ThS.Nguyễn Duy Vĩnh – Giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Ủy viên kiêm thư ký.

Đề tài đã nghiên cứu những ưu điểm và khó khăn, hạn chế khi học cùng lúc hai chương trình đạihọc của sinh viên Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế và đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả việc học cùng lúc hai chương trình tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, các thành viên hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của nhóm tác giả và góp ý những điểm cần tiếp tục hoàn thiện.Đề tài được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu về nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Sinh viên Phạm Hồng Sơn đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt báo cáo

Hội đồng nghiệm thu và nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Nhóm tác giả chụp hình lưu niệm cùng thầy cô tham gia hội đồng

Tin, ảnh: Kim Ngân

Bản in
Các bài viết khác