Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Sáng ngày 06 tháng 10 năm 2016, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố thành lập do PGS.TS. Phan Xuân Biên làm chủ tịch tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp thành phố “Xây dựng đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới Thành phố Hồ Chí Minh” do TS. Đinh Phương Duy và TS. Nguyễn Việt Hùng làm chủ nhiệm,Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

Tham dự nghiệm thu có đồng chí Võ Đào Hà – Phó Giám đốc Học viện và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Khoa học & Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu và xếp loại khá.

Bản in
Các bài viết khác