Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa

Cập nhật ngày: 02/10/2020
Chiều 15/12/2006 Trường Cán bộ Thành phố đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa cho 3 giảng viên: Phan Hy – khoa Kinh tế Chính trị, Phạm Trí Cường – khoa Ngoại ngữ – Tin học, Trần Quang Trung – Khoa Nhà nước Pháp Luật.

Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có 9 thành viên trong Hội đồng nghiệm thu gồm Th.S Nguyễn Trung Trực – Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tế – Phó chủ tịch, TS. Phạm Ngọc Minh, TS. Trương Thị Hiền…
Tại buổi nghiệm thu này đề tài” Xây dựng đề cương chi tiết cho một số ngành luật chủ yếu trong hệ thống pháp luật Việt Nam” của Th.S Trần Quang Trung được Hội đồng đánh giá là đạt yêu cầu.
Đề tài “Nhận thức và vận dụng quan điểm “phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với việc thực hiện tiến độ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường” vào giảng dạy môn KTCT học” của Th.S Phan Hy được Hội đồng đánh giá là đạt yêu cầu.
Đề tài “Đánh giá hiệu quả phần mềm Powerpiont trong giảng dạy tiếng Anh cho các lớp tập trung tại Trường Cabộ” của Giảng viên Phạm Trí Cường được Hội đồng đánh giá cao và xếp loại xuất sắc.

Bản in
Các bài viết khác