Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 07 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

26/02/2023
Chiều ngày 25 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 07 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: H.793 (Quận 1), H.794 (Quận 1), H.857 (Quận 5), H.858 (Quận 5), H.866 (Quận 1), H.870 (Quận 5) và H.891 (ĐHQG).

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 06 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

14/02/2023
Chiều ngày 13 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 06 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: TC.197 (Sở Nội vụ), TC.203 (Sở Nội vụ), H.837 (Bình Chánh), H.852 (Thủ Đức), H.853 (Thủ Đức) và H.862 (Quận 12).

Học viện Cán bộ Thành phố tổ chức Lễ bế giảng 11 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính

26/12/2022
Sáng ngày 26 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên 11 lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ vừa làm vừa học gồm lớp: TC.193 (Sở Nội vụ), TC.204 (Sở Nội vụ), TC.206 (Sở Nội vụ), TC.207 (Sở Nội vụ), H.827 (Quận 12), H.828 (Quận 12), H.841 (Bình Tân), H.842 (Bình Tân), H.844 (Bình Tân), H.878 (Nhà Bè), H.879 (Nhà Bè).

Khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị H.925, H.926 hệ không tập trung, niên khóa 2022 - 2024

10/12/2022
Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng 02 lớp Trung cấp Lý luận chính trị, ký hiệu H.925, H.926 hệ không tập trung, niên khóa 2022 - 2024. Đây là các lớp Trung cấp Lý luận chính trị được đào tạo theo nội dung chương trình của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.