Lê Thụy Hồng Yến

Cập nhật ngày: 04/11/2021


TS. Lê Thụy Hồng Yến
Email: t.thyen@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố
1. Vai trò của các Bang, Hội quán đối với hoạt động kinh tế của người Hoa ở Nam Bộ (thế kỷ XVIII – thế kỷ XIX), (2013), Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM
2. Sự hội nhập văn hóa của người Hoa qua các Hội quán ở Thành phố Hồ Chí Minh, (2013), Tạp chí Xưa & Nay
3. Tính cộng đồng – biểu trưng của Hội quán người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn, (2016), Tạp chí Khoa học Trường Đại học quốc tế Hồng Bàng
4. Tục thờ cúng Thổ địa, Thần tài, nơi hội tụ hai dòng văn hóa Hoa – Việt, (2016), Tạp chí Xưa & Nay
5. Hội nhập của người Hoa ở Nam Bộ từ giữa thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX: Trường hợp của một số nhân vật người Hoa Minh Hương tiêu biểu, (2017), Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á
6. Sự hội nhập văn hóa vật chất của người Hoa vào Việt Nam (nghiên cứu trường hợp ở Nam Bộ), (2017), Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
7. Hội quán người Hoa ở Sài Gòn – Chợ Lớn, (2018), Bài viết trong sách Dấu xưa Sài Gòn, Nxb Văn hóa – Văn nghệ, TP.HCM
8. Chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với người Hoa trong lĩnh vực nhập tịch và kinh tế (1955 – 1963), (2018), Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung
9. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh, (2021), Hội thảo khoa học “Hoạt động tiếp công dân – từ lý luận đến thực tiễn”, Học viện Cán bộ TP.HCM.

Thành tích đã đạt được
- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM: Giấy khen của Hiệu trưởng đối với sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập (hệ chương trình Cử nhân tài năng – khóa I) (2006)
- Thành Đoàn: “Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM lần 3 – 2010”
- Trường Đại học Vinh: Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh về việc đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, học tập (Thủ khoa Cao học) (2013)

Bản in