Lê Thị Trúc Anh

Cập nhật ngày: 01/11/2021


TS. GVC. Lê Thị Trúc Anh
Email: l.ttanh@hcmca.edu.vn

Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố

- Các bài viết đăng trên Tạp chí khoa học (có mã số ISSN)
1. Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đào tạo nguồn nhân lực trẻ - Số 02(02)2007, Tạp chí Phát triển Nhân lực
2. Bàn về ứng xử văn hóa trong phát triển bền vững - Số 01(05)2008, Tạp chí Phát triển Nhân lực
3. Nhận thức duy vật biện chứng và duy vật lịch sử Các Mác - Số 04(08)2008, Tạp chí Phát triển Nhân lực
4. Tính năng động trong hệ giá trị văn hóa Nam bộ (qua một số nhà lãnh đạo thời đổi mới) - Số 05(15)2009, Tạp chí Phát triển Nhân lực
5. Đổi mới nhận thức về giao tiếp hành chính của cán bộ công chức nhìn từ vai trò của Nhà nước - Số 05(26)2011, Tạp chí Phát triển Nhân lực
6. Giao tiếp trong công sở hành chính nhìn từ văn hóa ứng xử - Số 02(28)2012, Tạp chí Phát triển Nhân lực
7. Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 từ góc nhìn ngôn ngữ học văn bản - Số 02(33)2013, Tạp chí Phát triển Nhân lực
8. Văn hóa ứng xử với thời gian – một biểu hiện của công sở văn minh hiện đại - Số 05(42)2014, Tạp chí Phát triển Nhân lực
9. Xây dựng văn hóa công sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – cơ hội và thách thức - Số 06(43)2014, Tạp chí Phát triển Nhân lực
10. Học tập đạo đức, phong cách làm báo Hồ Chí Minh – Nhà báo của Nhân dân - Số 03(46)2015, Tạp chí Phát triển Nhân lực
11. Công sở Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh – nhìn từ truyền thống
văn hóa 50 năm xây dựng và trưởng thành - Số 05(48)2015, Tạp chí Phát triển Nhân lực
12. Năng lực thông minh xúc cảm (Emotional Intelligence) và việc đào tạo đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp - Số 02(51)2016, Tạp chí Phát triển Nhân lực
13. Tư duy sáng tạo, quyết đoán và nhân văn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt – “Tổng công trình sư”, người anh hùng của sự nghiệp đổi mới - Số 02(53)2017, Tạp chí Phát triển Nhân lực
14. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình xây dựng chính phủ điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh - Số 06(59)2018, Tạp chí Phát triển Nhân lực
15. Việt Nam và Lào xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chất lượng cao trong bối cảnh Cách mạng 4.0 – cơ hội, thách thức và một số bài học kinh nghiệm - Số 02(61)2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực
16. Tạp chí Phát triển Nhân lực và thương hiệu Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, một chặng đường đồng hành và phát triển - Số 05(64)2019 (đồng tác giả Ngô Thị Thanh Tiên), Tạp chí Phát triển Nhân lực
17. Những khó khăn đặt ra cho công tác đào tạo báo chí – truyền thông trực tuyến trong bối cảnh cách mạng 4.0 ở nước ta hiện nay - Số 06(65)2019, Tạp chí Phát triển Nhân lực
18. Góp bàn về cuộc chiến chống tin giả (fake news) trên mạng xã hội – nhìn từ đại dịch Covid-19 - Số 02(67)2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực
19. Biên tập viên báo chí, xuất bản – nghề làm vườn thầm lặng – Số 3(68)2020, Tạp chí Phát triển Nhân lực
20. Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta về phát triển nguồn lực văn hóa, con người Việt Nam qua Văn kiện các kì Đại hội (từ 1986 đến nay), số 02 (02)2021, Tạp chí khoa học Phát triển nhân lực
21. Tạp chí Xây dựng Đảng: “Chấp hành kỷ luật thời gian làm việc – thực trạng, nguyên nhân và giải pháp”- Số 11 năm 2017, trang 39 – 42.
22. Tạp chí Xây dựng Đảng: “Thuận lợi và khó khăn trong xây dựng Chính phủ điện tử ở TP. Hồ Chí Minh”, Số 8 năm 2019.

- Các bài viết cho hội thảo, tọa đàm khoa học
1. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Vai trò của công tác quản trị địa phương đối với sự phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, bài viết: “Giải pháp nâng cao chất lượng đối với việc phát huy các giá trị văn hóa của quản trị địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” (trang 22-24) tổ chức tại tỉnh Bình Dương ngày 20 tháng 12 năm 2017.
2. Kỷ yếu Tọa đàm khoa học Đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong giai đoạn hiện nay, bài viết: “Thách thức của thời đại Internet và truyền thông xã hội – những yêu cầu đặt ra đối với người làm báo hiện nay”, Ban Tuyên giáo Thành ủy – Sở Thông tin và Truyền thông – Hội Nhà báo, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/10/2017, trang 178 – 189.
3. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Học viện Chính trị Khu vực II: “Xây dựng đô thị thông minh của một số nước trên thế giới – kinh nghiệm đối với Việt Nam”, tháng 11/2019.
4. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển Khoa học ở các tỉnh, thành phía Nam – Vấn đề và giải pháp, bài viết: “Chiến lược truyền thông hướng tới phát triển kinh tế tuần hoàn bền vững trong quá trình thực hiện mô hình xử lý rác thải bằng công nghệ đốt – phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh” thuộc chương trình Hợp tác nghiên cứu giữa Tạp chí Cộng sản và Thành ủy Cần Thơ, tổ chức tại Tỉnh Cần Thơ) tháng 11/2020.
5. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển nghề Công tác xã hội ở Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, bài viết: “Giải pháp tăng cường tính chuyên nghiệp cho nhân viên nghề công tác xã hội” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào tháng 3 năm 2021.
6. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết: “Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng nếp sống văn minh đô thị theo tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa” do Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp đồng tổ chức với Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, tháng 10/2020.

- Sách chuyên khảo và các công trình sách, dự án, đề án khoa học
1. Văn hóa giao tiếp trong công sở hành chính (trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1986 đến nay), Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, năm 2018 – Sách chuyên khảo, viết chính.
2. Văn hóa người Việt vùng Tây Nam bộ (GS.VS. Trần Ngọc Thêm), NXB Văn Hóa - Văn Nghệ, tái bản năm 2018 - tham gia viết chung.
3. Đào tạo cán bộ lãnh đạo và quản lý – Kinh nghiệm từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh (TS. Tần Xuân Bảo), NXB. Chính trị Quốc gia Sự thật – tham gia viết chung
4. Cẩm nang Kỹ năng trong Quản lý đào tạo (nhiều tác giả), NXB. Lý luận chính trị, năm 2019, công trình hợp tác giữa Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – tham gia viết chung.
5. Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (nhiều tác giả), NXB. Lý luận chính trị, năm 2020 – tham gia viết chung.
6. Đề án: “Sắp xếp, quản lý, phát triển Tạp chí Khoa học Phát triển nhân lực Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TP. HCM đến năm 2025) – tham gia viết chung, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông duyệt, cấp Giấy phép hoạt động Báo chí in số 551-GP/BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2020.
7. Đề án: “Triển khai hệ thống dạy học trực tuyến tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” (tham gia viết chung, đã nghiệm thu và triển khai thực hiện từ tháng 9/2020).
8. Dự án: “Xây dựng và triển khai nâng cấp cổng thông tin điện tử Học viện Cán bộ Thành phố” (tham gia viết chung, đã nghiệm thu và đang triển khai thực hiện từ tháng 12/2020).

Thành tích đã đạt được
- Bằng khen Giảng viên giỏi Xuất sắc toàn quốc năm 2005 do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia trao tặng theo Quyết định số 383/QĐ-HVCTQG ngày 27/10/2005.
- Bằng khen UBND Thành phố năm 2006 theo Quyết định số 513/QĐ-UB ngày 06/02/2007.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 10/09/2008.
- Bằng khen của UBND TP.HCM về Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm học liên tục 2018-2019, 2019-2020 theo Quyết định số…../QĐUB ngày 06 tháng 10 năm 2020.
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua năm 2020 theo Quyết định số …./QĐUB ngày 4 tháng 4 năm 2020.
- Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao tặng năm 2019.

Bản in