Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương năm 2022

Cập nhật ngày: 14/09/2022
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sau thời gian tích cực chuẩn bị, sáng ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại Học viện Cán bộ Thành phố, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Lễ khai giảng Lớp Bồi dưỡng công tác tuyên giáo cho chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương của các tỉnh khu vực phía Nam (lớp thứ 3).

   Tham dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có TS. Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền; ThS. Nguyễn Đức Minh - Chuyên viên chính Ban Quản lý đào tạo; TS. Nguyễn Đắc Hưng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía Học viện Cán bộ có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, chủ nhiệm lớp; cùng sự hiện diện của các giảng viên Học Viện Báo chí và Tuyên truyền; lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm Học viện Cán bộ và toàn thể học viên tham dự khóa học.

   Sau lễ khai giảng, TS. Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền báo cáo chuyên đề đầu tiên: “Công tác định hướng dư luận xã hội và xử lý điểm nóng chính trị, tư tưởng ở cấp huyện hiện nay”. Các chuyên đề của lớp học sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ Tuyên giáo cấp ủy cấp huyện và tương đương nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ, nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

TS. Lương Ngọc Vĩnh - Trưởng khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu khai giảng

TS. Phạm Ngọc Lợi - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, chủ nhiệm lớp phổ biến các quy chế của lớp học

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

.

Bản in