Lễ công bố và tập huấn Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật ngày: 26/08/2022
Thực hiện Kết luận số 324-KL/TU ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; sau thời gian bổ sung nội dung và hoàn thiện dự thảo, ngày 02/8/2022, Giám đốc Học viện đã ký quyết định số 595-QĐ/HVCB phê duyệt Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

   Chiều ngày 24 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và tập huấn Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ trì Lễ công bố và tập huấn Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện. Cùng tham dự buổi lễ có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí Đảng ủy viên, lãnh đạo phòng, khoa, trung tâm; trưởng các tổ chức chính trị - xã hội và bí thư các chi bộ thuộc Học viện.

   Trong buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện công bố tầm nhìn phát triển Học viện Cán bộ thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cao cấp của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần kiến tạo phát triển đất nước và là trường chính trị đạt chuẩn quốc gia. Giá trị cốt lõi mà Học viện Cán bộ hướng tới là: trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiện đại.

   Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có 05 chiến lược thành phần, bao gồm: (1) Nâng cao năng lực giảng viên; (2) Phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cùng với môi trường và điều kiện học tập theo các chuẩn mực quốc tế; (3) Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế; (4) Nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị; (5) Tăng cường mạng lưới đối tác trong và ngoài nước. Mỗi chiến lược thành phần đều xác định các mục tiêu cụ thể, cùng với đó là các chỉ số và lộ trình thực hiện. Đây là cơ sở để các đơn vị và toàn thể viên chức của Học viện phấn đấu đạt được trong thời gian tới.

   Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh có quá trình hơn 55 năm trưởng thành và phát triển. Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương, hiện nay Học viện là trường chính trị trực thuộc Thành uỷ, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy. Học viện Cán bộ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố về lý luận chính trị; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Thành phố.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát – Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì Lễ công bố và tập huấn Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

PGS. TS. Nguyễn Văn Y, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Học viện tham dự Lễ công bố và tập huấn chiến lược

TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ

Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể tham dự Lễ công bố và tập huấn chiến lược

Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể chụp hình lưu niệm với Ban Giám đốc

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in