Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ ký kết giao ước thi đua năm học 2021 - 2022

Cập nhật ngày: 21/10/2021
Thực hiện Công văn số 428-CV/HVCB ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức hoạt động Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ năm học 2021 – 2022 do Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu làm Khối trưởng.

   Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2021, Khối thi đua các đơn vị trực thuộc Học viện Cán bộ tổ chức Lễ Ký kết giao ước thi đua giữa đại diện lãnh đạo các đơn vị. Buổi Lễ đã thông qua Kế hoạch hoạt động thi đua của Học viện và cấp trên trong năm học 2021 – 2022.

   Buổi lễ thành công tốt đẹp

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự Lễ Ký kết giao ước thi đua

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác