Khoa Lý luận cơ sở tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học "Công tác dân tộc của hệ thống chính trị cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 18/09/2021
Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2021, Khoa Lý luận cơ sở tổ chức trực tuyến hội thảo khoa học đề tài cấp cơ sở “Công tác dân tộc của hệ thống chính trị cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh”. Chủ trì Hội thảo TS. Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng Khoa Lý luận cơ sở - Chủ nhiệm đề tài.

   Tham dự có TS. Lê Thị Hồng Hà - Trưởng Khoa, TS. Công Thị Phương Nga - Phó Trưởng Khoa cùng toàn thể giảng viên Khoa Lý luận cơ sở.

   Hội thảo nhận được 11 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các giảng viên. Các bài viết tập trung làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của công tác dân tộc, thực trạng và một số giải pháp cụ thể về vấn đề: “Công tác dân tộc của hệ thống chính trị cấp huyện Thành phố Hồ Chí Minh”.

   Phát biểu tại Hội thảo, TS Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng khoa, chủ nhiệm đề tài cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi quần cư của nhiều dân tộc cùng sinh sống của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam với 468.147 nhân khẩu, chiếm 5,2% dân số Thành phố cùng sự đa dạng về văn hóa, sự chênh lệch rõ nét về trình độ dân trí, điều kiện kinh tế - xã hội cùng nhiều mối quan hệ đan xen, phức tạp. Từ nhận thức đồng bào các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo cho đồng bào các dân tộc thiểu số là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, những năm qua Thành phố đã ban hành và thực hiện nhiều chính sách đặc thù, đem lại nhiều kết quả. Hiện nay tình hình dân tộc tại Thành phố ổn định nhưng vẫn chứa đựng những nguy cơ khó lường. Tuy người dân tộc thiểu số chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong dân số Thành phố nhưng nếu không quan tâm giải quyết thỏa đáng chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc thì có thể làm suy yếu sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc và dẫn đến những bất ổn về mặt xã hội, đe dọa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Từ đây đặt ra yêu cầu thường xuyên tổng kết thực tiễn, từ đó tham mưu cho Thành phố có những giải pháp về công tác dân tộc đáp ứng yều cầu phát triển Thành phố.

   Qua trao đổi, thảo luận nhiều ý kiến thống nhất để nâng cao hiệu quả công tác dân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh cần tăng cường quản lý nhà nước về công tác dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, chú trọng cán bộ là người dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng và tiếp tục ban hành các chính sách dân tộc đặc thù phù hợp với đặc điểm tình hình dân tộc tại Thành phố.

   Nội dung bài tham luận, ý kiến trao đổi các nhà khoa học, giảng viên trong khoa đã giúp nhóm nghiên cứu có thêm những ý tưởng sâu sắc để hoàn thiện đề tài và góp phần cho Hội thảo thành công tốt đẹp.

   Hội thảo kết thúc lúc 11h 30 cùng ngày.


Hình ảnh diễn ra Hội thảo

Tin, ảnh: Anh Thi

Bản in
Các bài viết khác