Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101, 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22, 23 năm 2022

Cập nhật ngày: 09/12/2022
Ngày 08 tháng 12 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 101 & 106, ngạch chuyên viên chính khóa 38 và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21, 22 & 23 năm 2022.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ Thành phố; ThS. Phạm Trí Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; ThS. Phạm Văn Điện - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; các giảng viên tham gia giảng dạy cùng toàn thể học viên tham gia lớp học.

Lớp chuyên viên khóa 101 học cả ngày thứ Ba và thứ Năm từ ngày 20/12/2022 đến ngày 14/3/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Lớp chuyên viên khóa 106 học cả ngày thứ Tư và thứ Sáu từ ngày 21/12/2022 đến ngày 15/3/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Lớp chuyên viên chính khóa 38 học cả ngày thứ Tư và thứ Sáu từ ngày 28/12/2022 đến ngày 21/4/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 21 học cả ngày thứ Tư và thứ Sáu từ ngày 09/12/2022 đến ngày 13/01/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 22 học cả ngày thứ Ba và thứ Năm từ ngày 15/12/2022 đến ngày 02/02/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 23 học cả ngày thứ Ba và thứ Năm từ ngày 20/12/2022 đến ngày 07/02/2023 tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh - cơ sở 2 (146 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM).

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

TS. Bùi Thị Ngọc Trang phát biểu tại Lễ khai giảng

Học viên chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tham dự Lễ khai giảng

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Trung Trực

Bản in
Các bài viết khác