Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật khóa 20 năm 2022

Cập nhật ngày: 25/10/2022
Nhằm bồi dưỡng những nội dung cơ bản về đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới cho các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, khoa học, nghệ thuật, sáng ngày 25 tháng 10 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố phối hợp với, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh khóa 20 năm 2022.

   Tham dư Lễ khai giảng có đồng chí Thượng tá Tăng Văn Hùng - Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; cùng giảng viên tham gia giảng dạy và toàn thể học viên của lớp học. Lớp học 04 ngày, từ ngày 25/10/2022 tại Học viện Cán bộ Thành phố.

   Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” do ThS. Nguyễn Trung Anh - giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ trình bày chuyên đề đầu tiên trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Toàn cảnh Lễ khai giảng

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ, Học viện Cán bộ công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Nguyễn Trung Anh - giảng viên Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin, ảnh: Thanh Tiên

 

Bản in
Các bài viết khác