Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) quận Bình Thạnh

Cập nhật ngày: 16/11/2022
Nhằm kịp thời cung cấp những nội dung mới về chủ trương, đường lối của Đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội, giúp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (đối tượng 4) nâng cao nhận thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo Quy định 164-QĐ/TW ngày 01 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị, sáng ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Bình Thạnh, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của quận Bình Thạnh.

Tham dự và phát biểu tại Lễ khai giảng có TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Võ Hoàng Phú - Ủy viên Thường vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Bình Thạnh. Ngoải ra còn có giảng viên tham gia giảng dạy và các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các đơn vị tham gia lớp học. Lớp học 04 ngày từ ngày 15/11/2022 tại Trung tâm Chính trị quận Bình Thạnh.

Sau Lễ khai giảng, lớp học chuyên đề “Xây dựng Đảng về đạo đức và kết quả thực hiện học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

Một số hình ảnh tại Lễ khai giảng:

Đồng chí Võ Hoàng Phú - Ủy viên Thường vụ; Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Bình Thạnh tặng hoa cho TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Đồng chí Võ Hoàng Phú - Ủy viên Thường vụ; Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Bình Thạnh phát biểu tại Lễ khai giảng

TS. Bùi Thị Ngọc Trang – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề đầu tiên

Tin: Kim Ngân

Ảnh: Hoàng Nhân

Bản in
Các bài viết khác