Hội thảo khoa học "Công tác tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 06/06/2022
Lúc 14 giờ, ngày 06 tháng 6 năm 2022, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh”. Hội thảo được diễn ra tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ trì Hội thảo có đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; TS. Bùi Thị Ngọc Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Lâm Hùng Tấn - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

   Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Phương Thảo - Nguyên Phó Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoài Trung - Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Thái Thị Bích Liên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Văn Cửa - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đinh Văn Hòa - Phó Trưởng Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Hồ Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đào Thị My Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp; TS. Phùng Ngọc Bảo - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Nam; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành Thành phố; đại diện lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ trường đại học, học viện, viện nghiên cứu; đại diện lãnh đạo các đơn vị và giảng viên, viên chức Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh; phóng viên các báo, đài đến tham dự và đưa tin Hội thảo.

   Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về tuyển dụng công chức và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh” với mục tiêu góp phần tổng kết thực tiễn tuyển dụng công chức của Thành phố trong thời gian qua; cung cấp các luận cứ khoa học; cơ sở chính trị, pháp lý để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng công chức, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý và tổ chức phát triển Thành phố trong bối cảnh phát triển mới: xây dựng chính quyền đô thị, đô thị thông minh và chuyển đổi số để phát triển bền vững Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số.

   Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 27 bài viết, trong đó, có 23 bài tham luận đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Kế hoạch tổ chức Hội thảo. Các bài viết tham luận đã tập trung vào hai nội dung trọng tâm:

   Thứ nhất, 09 bài viết về các vấn đề lý luận; căn cứ, chính trị, pháp lý và kinh nghiệm quốc tế về tuyển dụng công chức

   Thứ hai, 14 bài viết đã tập trung phân tích thực trạng và khuyến nghị phương hướng, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh

   Kết luận Hội thảo, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổng kết 06 nội dung quan trọng sau:

   Thứ nhất, Hội thảo khẳng định những kết quả trong tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh: (1) Tuân thủ đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về tuyển dụng công chức; (2) Công tác tuyển dụng công chức ngày càng đi vào nền nếp, chuyên nghiệp; (3) Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Thành phố chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

   Thứ hai, Hội thảo khẳng định sự cần thiết phải thay đổi hình thức thi tuyển trong thời gian tới để đảm bảo đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh. Kỳ thi tuyển công chức không chỉ kiểm tra trình độ chuyên môn, mà phải đánh giá được, tinh thần, thái độ, kỹ năng làm việc của thí sinh; nhiều bài tham luận, phát biểu tại Hội thảo đã đề xuất chuyển từ hình thức thi viết sang hình thức kết hợp phỏng vấn và viết trong các kỳ thi sắp tới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

   Thứ ba, Hội thảo khẳng định sự cần thiết phải phải xây dựng hệ thống đề thi theo từng vị trí việc làm để đánh giá được tiêu chí riêng ở từng vị trí việc làm dự tuyển. Đồng thời, cần xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và xem đây là một giải pháp để nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức của Thành phố trong thời gian tới. Ngân hàng đề thi phải thường xuyên được cập nhật, bổ sung để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, tình hình thực tiễn, đặc thù của Thành phố Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với tính chất, yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm. Để thực hiện được như trên, cần có sự phối hợp giữa Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học; các sở, ngành; ủy ban nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

   Thứ tư, các bài viết tham luận và phát biểu tại Hội thảo cũng đề cập đến việc phải tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan ở tất cả các khâu tổ chức của kỳ thi, để đảm bảo lựa chọn được nhân sự tốt nhất, phù hợp nhất vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.

   Thứ năm, các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học đã dành nhiều sự quan tâm, đưa ra các luận cứ khoa học trong các bài viết tham luận về cơ chế tại động lực thông qua chính sách tiền lương, phúc lợi, cơ hội thăng tiến,… để thu hút nguồn nhân lực chất lượng vào làm việc trong khu vực công.

   Thứ sáu, tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học cũng đề cập đến sự cần thiết phải có các quy định riêng trong các quy định về tuyển dụng công chức (hoặc cơ chế riêng) để các địa phương có tính đặc thù như Thành phố Hồ Chí Minh chủ động hơn trong tổ chức tuyển dụng công chức; kịp thời điều chỉnh, bổ sung yêu cầu, hình thức tuyển dụng để đảm bảo tuyển dụng được những công chức có đủ phẩm chất, năng lực phù hợp với yêu cầu xây dựng, phát triển của các đô thị trong bối cảnh, điều kiện mới.

   Sau 03 giờ làm việc nghiêm túc, khoa học, đã có 05 tham luận và 08 ý kiến phát biểu được trình bày trực tiếp tại Hội thảo, cho thấy sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia, các nhà khoa học, các cơ quan, đơn vị cho công tác tuyển dụng công chức của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới,

   Hội thảo thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 17 giờ 45 cùng ngày.

Chủ trì Hội thảo

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu đề dẫn Hội thảo

Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kết luận Hội thảo

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo, các nhà quản lý, các nhà khoa học phát biểu ý kiến tại Hội thảo:

Toàn cảnh Hội thảo

Các đồng chí tham dự Hội thảo chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác