Hội thảo "Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh"

Cập nhật ngày: 29/11/2022
Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đứng trước những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, việc đổi mới, phát triển chương trình giáo dục đại học và sau đại học là một yêu cầu tất yếu. Nhằm thu thập ý kiến đóng góp để xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật tại Học viện Cán bộ theo hướng đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và trình độ năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội, chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh”.

Toàn cảnh Hội thảo

Chủ trì Hội thảo có TS. Phan Hải Hồ - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật; TS. Trần Tuấn Duy - Phó trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Trưởng bộ môn Luật.

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; ThS. Luật sư Kiều Anh Vũ - Giám đốc Công ty Luật KAV Lawyer; ThS. Lê Thị Hoài Thương - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh; TS. Đinh Thị Thanh Nga – Khoa Luật, Trường Đại học Sài Gòn.

Về phía Học viện Cán bộ có PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ; TS. Trần Thị Hà Vân - Trưởng Khoa Xây dựng Đảng; TS. Lê Bí Bo - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và ngoại ngữ; TS. Bùi Ngọc Hiền - Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu; giảng viên, viên chức và sinh viên ngành Luật các khóa của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo về nội dung và hình thức của Khoa Nhà nước và pháp luật để tổ chức Hội thảo. Trên cơ sở pháp lý và nguồn lực của việc đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thảo được tổ chức để tìm ra những giải pháp giải quyết khó khăn trong quá trình xây dựng chương trình là hết sức cần thiết để sớm triển khai chương trình đào tạo.

PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

TS. Phan Hải Hồ - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật và TS. Trần Tuấn Duy - Phó trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Tổ trưởng tổ bộ môn Luật chủ trì Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Phan Hải Hồ cho biết chủ đề của Hội thảo “Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” tập trung vào các vấn đề chính: khảo sát nhu cầu đào tạo thạc sĩ Luật tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và góp ý chương trình đào tạo thạc sĩ Luật do Khoa Nhà nước và pháp luật đang chủ trì soạn thảo.

TS. Phan Hải Hồ - Trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật phát biểu đề dẫn Hội thảo

Trình bày tổng quan về quá trình xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ Luật và kết quả khảo sát nhu cầu đào tạo tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiện nay, TS. Trần Tuấn Duy - Phó trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Trưởng bộ môn Luật khẳng định việc đào tạo trình độ thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là một yêu cầu tất yếu trước những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

TS. Trần Tuấn Duy - Phó trưởng Khoa Nhà nước và pháp luật, Tổ trưởng tổ bộ môn Luật trình bày báo cáo quá trình xây dựng chương trình Thạc sĩ Luật và khảo sát nhu cầu đào tạo Thạc sĩ Luật

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức nhận được 16 bài tham luận đáp ứng các yêu cầu và mục tiêu của Hội thảo. Các bài viết tham luận đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm: khảo sát nhu cầu, xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật tại Học viện Cán bộ theo hướng đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp và trình độ năng lực chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 03 tham luận từ các giảng viên:

1/ Tham luận “Một số góp ý về dự thảo chương trình đào tạo thạc sĩ Luật tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Lê Thị Hoài Thương - giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

ThS. Lê Thị Hoài Thương - giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận tại Hội thảo

2/ Tham luận “Khai thác thế mạnh của Học viện Cán bộ: Đào tạo trình độ thạc sĩ Luật Hành chính, Hiến pháp theo định hướng ứng dụng” do TS. Đinh Thị Thanh Nga - giảng viên Trường Đại học Sài Gòn trình bày.

TS. Lê Thị Thanh Nga - giảng viên Trường Đại học Sài Gòn trình bày tham luận tại Hội thảo

3/ Tham luận “Minh chứng về điều kiện mở ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính trình độ thạc sĩ tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh” do ThS. Nguyễn Xuân Cương - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ trình bày.

ThS. Nguyễn Xuân Cương - giảng viên Khoa Nhà nước và pháp luật, Học viện Cán bộ trình bày tham luận tại Hội thảo

Bên cạnh đó, Hội thảo còn được lắng nghe ý kiến thảo luận của 03 đại biểu và 01 sinh viên ngành Luật: TS. Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh; ThS., Luật sư Kiều Anh Vũ - Giám đốc công ty Luật KAV Lawyer và sinh viên Huỳnh Nguyễn Thích Trí Quang – lớp K6 Luật A.

TS. Nguyễn Thanh Bình - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp thảo luận tại Hội thảo

Ông Nguyễn Văn Vũ - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh thảo luận tại Hội thảo

ThS., Luật sư Kiều Anh Vũ - Giám đốc công ty Luật KAV Lawyer thảo luận tại Hội thảo

Huỳnh Nguyễn Thích Trí Quang - sinh viên K6 Luật A thảo luận tại Hội thảo

Kết luận Hội thảo, TS. Phan Hải Hồ cho biết, trên cơ sở kết quả của Hội thảo, Khoa Nhà nước và pháp luật sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp, sớm hoàn thiện văn bản dự thảo Hồ sơ xây dựng Chương trình đào tạo thạc sĩ Luật theo hướng đáp ứng nhu cầu của xã hội về nguồn nhân lực, trình Ban Giám đốc Học viện Cán bộ xem xét, quyết định và trình Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Tin, ảnh: Thanh Tiên

 

Bản in
Các bài viết khác