Hội nghị Sơ kết giữa Khóa học

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Thực hiện chủ trương của Ban Giám hiệu, tuần lễ từ ngày 29/05 đến 02/06/2006

Trường Cán bộ Thành phố sẽ tiến hành công tác Sơ kết tình hình học tập ở 02 lớp H.113 và H.126 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Tân Bình. Thành phần tham dự gồm Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo và Chủ nhiệm lớp. Lịch làm việc cụ thể như sau:
- 10h sáng ngày 29/05/2006 Sơ kết lớp Trung học Chính trị H.113 (Quận Tân Bình).

Lớp THCT H.113

- 15h ngày 30/05/2006 Sơ kết lớp Trung học Chính trị H.126 (Quận Tân Bình).

Lớp THCT H.126

Bản in
Các bài viết khác