Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017, Học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Chiều ngày 31 tháng 7 năm 2017, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên, Ban Giám đốc cùng toàn thể Đảng viên của Học viện Cán bộ.
Đồng chí Nguyễn Việt Hùng thay mặt Đảng ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Sau đó hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho báo cáo trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn.
Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do đồng chí PGS.TS. Trần Hoàng Ngân trình bày với Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 11-NQ/TW và Nghị quyết số 12-NQ/TW. Sau buổi học, các chi bộ thảo luận chi tiết về các nội dung trong từng nghị quyết và đảng viên, viên chức viết bài thu hoạch.
Tin: N.Thảo, ảnh: N.Tuyến
Bản in