Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 06/10/2020
Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Được Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng tin tưởng và chọn làm Đảng bộ điểm của Khối trong việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong 2 năm qua Trường Cán bộ đã chỉ đạo sát sao và đạt được một số thành tích đáng chú ý trong việc tiết kiệm chống lãng phí cũng như nâng cao ý thức về công tác xã hội cho cán bộ, giảng viên và công nhân viên của Trường

Xem file đính kèm...

Bản in