Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Ngày 08 tháng 8 năm 2016, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động tại Học viện.

Hội nghị được nghe báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 do PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện và TS.GVCC. Nguyễn Việt Hùng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng & Tư tưởng Hồ Chí Minh trình bày. Các chuyên đề khác tự nghiên cứu tại đơn vị. Sau khi nghe báo từng cá nhân làm bài thu hoạch và thảo luận tại đơn vị và báo cáo về Đảng ủy.

Bản in