Hội Cựu chiến binh Học viện nhận giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022"

Cập nhật ngày: 11/01/2023
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2023, Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội Cựu chiến binh và Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022.

Trong dịp này Hội Cựu chiến binh Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Giấy khen cho Hội Cựu chiến binh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và 03 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” năm 2022.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự nhận Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Bùi Ngọc Hiền - Chủ tịch Hội, thay mặt Hội Cựu chiến binh Học viện nhận Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Đồng chí Bùi Ngọc Hiền (thứ ba từ phải sang) nhận Kỷ niệm chương Cựu Chiến binh Việt Nam

Tin, ảnh: N.Thảo

Bản in
Các bài viết khác