Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay"

Cập nhật ngày: 12/12/2021
Lúc 8 giờ, ngày 12 tháng 12 năm 2021, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay”, mã số B.20-33 do TS. Phạm Ngọc Lợi làm chủ nhiệm, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì, bằng hình thức trực tuyến.

   Hội đồng nghiệm thu có PGS.TS. Dương Trung Ý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng; phản biện có PGS.TS. Lê Kim Việt - Giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Hữu Nhân - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ủy viên có TS. Nguyễn Thị Trâm – Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị khu vực II; TS. Trần Thị Hà Vân - Trưởng khoa Xây dựng Đảng; TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Học viện Cán bộ Thành phố; PGS.TS. Đinh Ngọc Giang – Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy viên kiêm thư ký.

   TS. Phạm Ngọc Lợi đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở các quận, huyện Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay.

   Chủ tịch và các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Hội đồng đã thông qua đề tài với kết quả đạt 95/100 điểm.

   Hội đồng kết thúc lúc 10 giờ cùng ngày.

Hội đồng nghiệm thu được tổ chức bằng hình thức trực tuyến

Đại diện thành viên Hội đồng tặng hoa cho Chủ nhiệm đề tài

TS. Phạm Ngọc Lợi – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Chủ nhiệm đề tài đại diện Nhóm nghiên cứu nhận hoa chúc mừng

Tin, ảnh: Thanh Tiên

.

Bản in
Các bài viết khác