Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm việc với thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Cập nhật ngày: 05/10/2020
Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2016 đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dẫn đầu đến làm việc với thường trực Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Tất Thành Cang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo Sở Nội vụ Thành phố. Đại diện Học viện Cán bộ có PGS.TS. Trần Hoàng Ngân – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã tìm hiểu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố Hồ Chí Minh nói chung, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tìm hiểu tình hình hoạt động của Học viện Cán bộ thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết luận số 117-KL/TW ngày 20/11/2015 về công tác đào tạo, bồi dưỡng tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chương trình, giáo trình, quy chế quản lý đào tạo và một số vấn đề khác liên quan đến công tác trường chính trị.

  Cuối buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và đồng chí Tất Thành Cang trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Học viện.

Bản in
Các bài viết khác