Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức Hội đồng chấm thi giảng viên giỏi năm 2022, đợt 1

Cập nhật ngày: 11/08/2022
Hội thi giảng viên giỏi của Học viện Cán bộ năm 2022 khai mạc ngày 08 tháng 8 năm 2022 gồm có 12 giảng viên tham gia thi, diễn ra từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 8 năm 2022.

Sáng ngày 09 và sáng ngày 10 tháng 8 năm 2022, Học viện Cán bộ tổ chức Hội đồng chấm thi đợt 1 Hội thi Giảng viên giỏi Học viện năm 2022 đối với các bộ môn: Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Quản lý hành chính nhà nước do PGS. TS. Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện làm chủ tịch Hội đồng Giám khảo. Tham gia phần thao giảng có các giảng viên: ThS. Nguyễn Anh Vũ, ThS. Nguyễn Thị Lan Đan, ThS. Nguyễn Thị Ngọc, ThS. Nguyễn Thu Hà (Khoa Nhà nước và pháp luật); TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng, TS. Nguyễn Hữu Sơn (Khoa Xây dựng Đảng). Với sự chuẩn bị chu đáo và quyết tâm cao, các giảng viên đã hoàn thành tốt bài dự thi của mình.

Thi giảng viên dạy giỏi là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực được Học viện Cán bộ tổ chức để tuyển chọn, công nhận và tôn vinh các giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở, khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ giảng viên trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, qua đó, làm cơ sở để Học viện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới.

Một số hình ảnh tại Hội đồng chấm thi Đợt 1:

ThS. Nguyễn Anh Vũ trình bày bài giảng

TS. Nguyễn Thị Toàn Thắng trình bày bài giảng

TS. Nguyễn Hữu Sơn trình bày bài giảng

ThS. Nguyễn Thị Lan Đan trình bày bài giảng

ThS. Nguyễn Thị Ngọc trình bày bài dự thi

ThS. Nguyễn Thu Hà trình bày bài giảng

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Ngọc Thảo, Thanh Tiên

Bản in