Học viện Cán bộ tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ bằng hình thức trực tuyến

Cập nhật ngày: 25/09/2021
Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2021, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020” do TS. Bùi Thị Ngọc Trang làm Chủ nhiệm và Thầy Cô cộng tác viên cùng tham gia.

   Tham dự có PGS.TS. Phan An – Nguyên Giám đốc Trung tâm Dân tộc và Tôn giáo, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Thị Hoa Phượng – Trưởng Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Khu vực II, phản biện 1; TS. Trần Văn Huấn – Trưởng Khoa Xã hội học và phát triển, Học viện Chính trị Khu vực II, phản biện 2; TS. Lê Thị Anh Đào – Trưởng Khoa Chính trị học và Quan hệ quốc tế, Học viện Chính trị Khu vực II, Ủy viên; TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu, Ủy viên kiêm thư ký.

   TS. Bùi Thị Ngọc Trang đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đề tài trình bày kết quả nghiên cứu. Đề tài phân tích, đánh giá thực trạng công tác tôn giáo của hệ thống chính trị Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020, các kết quả đạt được cùng những hạn chế, khó khăn và phân tích các nguyên nhân của nó. Đồng thời, nghiên cứu kinh nghiệm của một số địa phương khác trong thực hiện công tác tôn giáo. Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp; các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo của hệ thống chính trị ở Thành phố Hồ Chí Minh.

   Chủ tịch và các thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và sự nỗ lực hoàn thành của chủ nhiệm cùng nhóm nghiên cứu. Hội đồng có ý kiến nhận xét, góp ý khoa học, sâu sát, giúp nhóm nghiên cứu hoàn thiện đề tài và có những định hướng gợi mở tiếp theo.

   Hội đồng kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.


PGS.TS. Phan An - Chủ tịch Hội đồng điều hành chương trình làm việc


TS. Bùi Thị Ngọc Trang đại diện nhóm tác giả trình bày kết quả nghiên cứu


Các thành viên trong Hội đồng nhận xét kết quả nghiên cứu của đề tài

Tin, ảnh: N.Thảo

.

Bản in
Các bài viết khác