Học viện Cán bộ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023

Cập nhật ngày: 06/02/2023
Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/HVCB ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Chiến lược 3: Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế giai đoạn 2022 - 2025); Kế hoạch số 44-KH/HV ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Học viện về tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học năm 2023, sáng ngày 06 tháng 02 năm 2023, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị này nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; định hướng và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2023; thảo luận những giải pháp để thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Nguyễn Văn Y - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo các phòng, khoa, trung tâm thuộc Học viện; trưởng các bộ môn; giảng viên, viên chức có học vị Tiến sĩ và đang là nghiên cứu sinh.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, giáo dục và khoa học là nền tảng của sự phát triển bền vững của các quốc gia trên thế giới; cần nhận thức đúng tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, viên chức và sinh viên Học viện với mục tiêu tạo dựng, phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học, không chỉ góp phần vào việc tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng giảng dạy, mà còn hướng đến tư vấn chính sách cho các cấp. Các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện trong thời gian tới cần đa dạng hơn trên cơ sở các chủ đề từ nội dung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chiến lược phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế Đông Nam Bộ… Giảng viên, viên chức Học viện cần hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành trên cơ sở xác định vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm để đảm nhận các đề tài, nhiệm vụ khoa học nhằm giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn cuộc sống. Các hoạt động, địa bàn nghiên cứu thực tế của giảng viên cần được đổi mới nhằm phát hiện, vấn đề mới phát sinh, đề xuất cách thức giải quyết phù hợp qua quá trình đi nghiên cứu thực tế.

PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Giảng viên, viên chức tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2022 của Học viện. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, các hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện ngày càng đi vào nền nếp, công khai, minh bạch, hướng đến thực hiện chức năng tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, phục vụ hoạt động quản trị và đào tạo, bồi dưỡng của Học viện… và đạt được những thành tích đáng khích lệ.

TS. Bùi Ngọc Hiền – Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu báo cáo kết quả hoạt động nghiên cứu năm 2022

Hội nghị đã nghe tổng cộng 20 ý kiến thảo luận từ giảng viên, viên chức của Học viện. Hội nghị thống nhất tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát huy vai trò chủ động của các khoa, bộ môn và của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trong đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động sinh hoạt học thuật; quan tâm hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Tin: Thanh Tiên

Ảnh: Hoàng Nhân

Bản in
Các bài viết khác